Här berättar vi om stort och smått som händer på Gitarren. Gitarrens förskola i Norrköping arbetar med språkutveckling (SOL), matematik, natur/teknik samt barns/vårdnadshavares inflytande och delaktighet. Detta utövas i ett lustfyllt lärande, genom lek, musik/rörelse och skapande aktiviteter.

2017-09-04

Välkomna på föräldramöte!Välkomna på föräldramöte
Måndagen 18 september
kl. 17:00- 19:00
på Gitarrens förskola


Program:
·       Information av utvecklingspedagog Maria Blomberg
·       Information om projektet ”Tidiga insatser”
·       Information på respektive avdelning av personalen med möjlighet att ställa frågor
Vi samlas i lekhallen och går därefter till respektive avdelning
Varmt välkomna!
Cecilia Wenner med personal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar