Här berättar vi om stort och smått som händer på Gitarren. Gitarrens förskola i Norrköping arbetar med språkutveckling (SOL), matematik, natur/teknik samt barns/vårdnadshavares inflytande och delaktighet. Detta utövas i ett lustfyllt lärande, genom lek, musik/rörelse och skapande aktiviteter.

2017-09-29

Naturen och kubenI våras fick vi hjälp av vårdnadshavare med att bygga upp en "kub".
Nu på hösten startade vi arbete med kuben tillsammans med barnen.
Först började vi arbeta med björkstammar som vi plockade från skogen innan sommaren. Barnen blev genast nyfikna på att ta fram stammarna och utforska dem. Barnen bar ut stammarna till ateljén och kände på stammarna. De undersökte dem med förstoringsglas och upptäckte någon form av mossa på stammen. Sedan bar vi in dem till kuben.


Vi diskuterade med barnen om björkstammarnas storlek och längd och mätte med kroppen. Barnen upptäckte att stammarna var för långa till kuben. Barnen reflekterade tillsammans med pedagoger och kom fram till att vi skulle såga stammarna. Barnen var så intresserade av att såga och de ville spara pinnarna som ramlade ner på golvet. Ett barn upptäckte en leksaks såg efteråt och fortsatte såga med den. Sedan knöt vi fast stammarna på kuben tillsammans med barnen. Barnen var intresserade av att knyta och dra fast. De fortsatte länge.


Så här ser kuben ut just nu.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar