Här berättar vi om stort och smått som händer på Gitarren. Gitarrens förskola i Norrköping arbetar med språkutveckling (SOL), matematik, natur/teknik samt barns/vårdnadshavares inflytande och delaktighet. Detta utövas i ett lustfyllt lärande, genom lek, musik/rörelse och skapande aktiviteter.

2017-05-30

TRÄD

Vi på Stjärnan har under vårterminen arbetat vidare med barnens intresse för naturmaterial och träd. Vi har promenerat i skogen och känt och tittat på träd, blad och stubbar. Vi har tagit med oss stora grenar in på avdelningen som vi har målat och satt upp i taket i vår ateljé. Vi har även varit på biblioteket för att låna med oss faktaböcker om träd. Vi pedagoger märker att barnen gärna samlar naturmaterial som pinnar, kottar etc. som de vill ta med in på avdelningen och skapa med. De visar intresse för att titta närmare på stubbar och trädstammar när vi är i skogen. Vi har målat på våra händer och en bit upp på underarmen för att göra våra egna träd.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar