Här berättar vi om stort och smått som händer på Gitarren. Gitarrens förskola i Norrköping arbetar med språkutveckling (SOL), matematik, natur/teknik samt barns/vårdnadshavares inflytande och delaktighet. Detta utövas i ett lustfyllt lärande, genom lek, musik/rörelse och skapande aktiviteter.

2017-03-24


Månen rockar sockor. Allas lika värde!
Vi pedagoger ställde frågan varför man rockar sockor?
Barnen svarar:
"Man hittade inte rätt strumpa"
"Rocka kjol, vi har inte tvättat strumporna samtidigt"
Vi diskuterar tillsammans att vi alla ser olika ut men alla är vi lika viktiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar