Här berättar vi om stort och smått som händer på Gitarren. Gitarrens förskola i Norrköping arbetar med språkutveckling (SOL), matematik, natur/teknik samt barns/vårdnadshavares inflytande och delaktighet. Detta utövas i ett lustfyllt lärande, genom lek, musik/rörelse och skapande aktiviteter.

2017-02-13

Vi är på väg till vår skog. Diskussioner under vägen: `"Vi såg ett träd som höll på att ramla ner". "Vi går till min skog. Varav ett annat barn svarar: "Det är inte din skog det är förskolans skog".

 Pedagog frågar: Vad ser vi här? Svar: Löv, jord och träd. En björn som krafsar med sina klor och med sina tänder.
 Pedagog: Titta vad är det som ligger på marken? '
Barnen: En massa löv.
Pedagog: Var har alla löven kommit ifrån?
Barn: Från alla träden. Det finns inga löv kvar på träden.
Pedagog: Om ni tittar uppåt så är löven borta det är bara tallen som har sina barr kvar.
Barn: Oh, jag blir lite snurrig i huvudet.
 Vi hittade en påbörjad koja som vi fortsatte att bygga på. Alla hjälptes åt att bära pinnar och plankor.
Pedagog: Vad behöver vi har mer till kojan.
Barnen: En lägereld där vi ska grilla korv.
Tillsammans hjälptes vi åt att bygga upp en lägereld. Barnen visade på ett stort intresse av att vara i skogen och upptäcka vad vi kan hitta i naturen.
 Barn: Titta en ormbunke.
Pedagog frågar de andra barnen vad hen håller i?
Barn: Den är giftig, har vassa kanter, jag vill inte hålla i den.
Barn: Nej det är inte löv, utan en ormbunke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar