Här berättar vi om stort och smått som händer på Gitarren. Gitarrens förskola i Norrköping arbetar med språkutveckling (SOL), matematik, natur/teknik samt barns/vårdnadshavares inflytande och delaktighet. Detta utövas i ett lustfyllt lärande, genom lek, musik/rörelse och skapande aktiviteter.

2019-04-15

Ett förtydligande

Tanken med vår blogg är att nå ut till er vårdnadshavare, blivande kollegor, studenter samt övriga som är intresserad av vårt pedagogiska arbete på Gitarrens förskola. Tanken är att den ska representera alla avdelningar i huset. Blogginläggen kommer alltså inte vara från en specifik avdelning. 
Syftet med bloggen är att få insyn i vår verksamhet, med fokus på vårt arbetssätt och vilka pedagogiska tankar vi har med den undervisning vi bedriver. 
2019-03-18Odla, från jord till bord
Utifrån lpfö 2016  ska förskolan sträva efter att varje barn: 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Med hjälp av USB ägg och USB puck får barnen möjlighet att utforska naturvetenskap på nära håll. 

För att utmana barnen ytterligare får de möjlighet att odla olika fröer för att sedan följa processen från grunden. Barnen visar stort intresse och förståelse för att de olika fröerna behöver ha solljus och vatten för att kunna växa. 

2019-02-18

SPRÅK

På vår förskola lägger vi stor vikt på språk och språkförståelse. Barnen får möta språket i olika former genom att delta i olika aktiviteter. Genom att erbjuda varierande material som stimulerar språket får barnen lust att lära genom leken. 
Utdrag från lpfö 2016

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.
Förskolan ska:
-utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,Vi erbjuder barnen olika bokstavs- spel


Genom att härma bokstäver lär sig barnen att skriva. Här tränar de även finmotorik samt samspel. De lär av varandra, samarbetar och  visar empati för varandra.Vi erbjuder barnen naturmaterial i olika former. Just nu har de stort intresse för pinnar. De är nyfikna på deras form, utseende samt vad man kan göra med dem. Även här tränar barnen språkförståelse genom att sätta ord på t.ex. utseende (raka, krokiga, böjda...), känsel (sträva, taggiga, lena ...) formen ( barnen jämför med bokstäver...)
Med pinnar kan man bilda bokstäver, man kan bygga och skapa. 2019-02-05

Hemmagjord "SLIME"

Att baka med play-doh är någonting som fascinerar barnen dagligen på förskolan. Vi tar fram play-doh ofta för att kavla, forma och baka olika saker. Vi pedagoger diskuterade en dag hur vi skulle kunna utmana våra barn ännu mer. Vi bestämde oss för att utmana barnen genom att göra eget slime.Vi vill att barnen använder alla sinnen för att upptäcka och utforska olika fenomen.

Först gick vi till affären för att inhandla ingredienser med barnen.
Vi köpte läsk (tre olika sorter), fiberhusk, potatismjöl.

Dagen efter skapade vi två olika sorters slime med barnen i mindre grupper.

I en grupp användes läsk och fiberhusk.

Först värmde vi ett glas läsk i mikron i ca. 1 minut.
Sedan rörde vi om så kolsyran försvann.


 Sedan blandade vi 2 msk fiberhusk i läsken.
Det tjocknade direkt och det blev ganska svårt att blanda.

 Vi ställde in burkarna i kylskåpet över natten och hämtade "slime" dagen efter.

"Kallt!" och "Hård!" tyckte barnen. 
Barnen satt länge för att känna slimens konsistens.
Vissa barnen testade kasta slime ovanpå bordet för att se om det studsar eller inte.
Vissa barn gjorde många bollar i olika storlekar.
En del barn ville inte alls känna och gjorde grimaser.

I en annan grupp användes vatten, potatismjöl, karamellfärg, olja och lite glitter.

Vi blandade först 3 dl vatten, 3,5 msk potatismjöl och en droppe karamellfärg i en kastrull.
Sedan kokade vi upp och vispade tills det tjocknade.
Efter det tillsattes 1 msk olja och lite glitter.


 Barnen var mycket nyfikna under processen och var stolta över att de skulle göra egen slime!  
Barnen ville ha olika färger. Ett barn tyckte då att vi skulle dola (Ole dole doff).

Att känna slime med händerna var så intressant.
Det bjöds mycket skratt både hos barnen och pedagoger. 
Vi pedagoger var lika fascinerande över slimens konsistens som barnen.

2019-01-21

Vårterminen har börjat...


Under veckan 3 hade vi på Gitarren julgransplundring ute i det fina vintervädret. Alla barn och pedagoger samlades ute på altanen och dansade runt vår julgran tillsammans. Vi sjöng och dansade till många sånger och avslutade med raketen. Dagen bjöd mycket skratt, glädje och gemenskap hos alla på Gitarren och vi fylldes med ny energi inför vårterminen. Efter dansen fick barnen äta clementiner och saltpinnar på respektive avdelningar. Nu ärJulen borta och vi siktar vår blick mot en ny spännande termin.

På en yngre barns avdelning började terminen med mycket friskvårdsaktiviteter, mini-röris och yoga för att främja barnens hälsa och att skapa lugnet och gemenskap i barngruppen. Under yoga passet härmade barnen efter rörelser och visade ett stort intresse. I yogan skulle vi göra olika djur rörelser som groda, sköldpadda, hund och katt osv. Barnen upptäckte olika djur på samlingsmatta så som sköldpadda och lejon som vi härmade under yoga. Vi hade även mini-röris del av 1, 2 och 5. Barnen var intresserade och följde efter olika rörelser. Efter passet bjöds avslappning som barnen uppskattade. Barnen låg på mattan länge.


En förmiddag arbetade barnen med lera spontant. Lera är en spännande material som utmanar barnens kreativitet och fantasi. Barnen satt och skapade olika skulptur med ståltråd. Barnen satt länge och arbetade med lera. Det blev många bollar i olika storlekar och formar som till slut blev skulptur. De skulpturerna välkomnar alla barn och vårdnadshavare nu på Gitarren på öppningsavdelningen. Titta gärna förbi!2016-10-31

Välkomna till Gitarrens blogg.